Available courses

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach podstawowych.Został pomyślany, jako miejsce wymiany doświadczeń i przestrzeń do dyskusji, jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty.