Dostępne kursy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani wykorzystaniem grywalizacji w swojej pracy. Podczas zajęć będą prezentowane materiały dotyczące teoretycznych zagadnień związanych z grywalizacją, a także przykłady konkretnych grywalizacji.

Kurs bez limitu czasowego dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Kurs skierowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania informacji elektronicznej.


Ta przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest ona przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli "Jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie ?".

Koordynator sieci: Patryk KrzemińskiTa przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania języków obcych i jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia "Akademia nauczycieli języków obcych".

Koordynator sieci: Patryk Krzemiński