Available courses

Kurs ten skierowany jest dla każdego, kto rozpoczyna pracę z programem Excel. Celem szkolenia jest poznanie podstawowych funkcjonalności programu Excel.
Program:

1. Funkcje programu Microsoft Excel.
2. Tworzenie wykresów i dostosowywanie ich formy do typu danych.
3. Zastosowanie programu do tworzenia statystyk, zestawień w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Kurs skierowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania informacji elektronicznej.


       3

Organizator:

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

Koordynatorzy:

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku; Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

Współpraca: Szkoła z Klasą 2.0, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Odbiorcy: nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych

 

Sieć współpracy i samokształcenia "PRZYSTANEK CZYTANIE" ma za zadanie integrację środowiska oraz wymianę doświadczeń nauczycieli bibliotekarzy oraz promocję ich działań.

Cyfrowa forma sieci współpracy i samokształcenia pozwala na łatwy dostęp do wspólnych zasobów wiedzy, możliwość modyfikacji treści i dostosowanie ich do potrzeb uczestników sieci.

Opis kursu:

Kurs e-learningowy  Jak uczyć myślenia - nowoczesne nauczanie w szkole zawodowej przeznaczony jest dla nauczycieli kształcenia zawodowego chcących doskonalić swój warsztat pracy w zakresie innowacyjnych metod nauczania i sposobów motywowania uczniów do nauki.

Ta przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest ona przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli "Jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie ?".

Koordynator sieci: Patryk KrzemińskiTa przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych i jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia "Akademia nauczycieli języków obcych".

Koordynator sieci: Patryk Krzemiński