Kursy prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy.

Kurs bez limitu czasowego dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Kurs skierowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania informacji elektronicznej.