Dostępne kursy

Opis kursu:

Kurs e-learningowy  Jak uczyć myślenia - nowoczesne nauczanie w szkole zawodowej przeznaczony jest dla nauczycieli kształcenia zawodowego chcących doskonalić swój warsztat pracy w zakresie innowacyjnych metod nauczania i sposobów motywowania uczniów do nauki.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy zamierzają wykorzystać edutainment, aby podnieść atrakcyjność i efektywność swoich zajęć. Podczas kursu będą prezentowane materiały dotyczące teoretycznych  zagadnień, a także zaprezentowane zrealizowane gry i grywalizacje edukacyjne.

Kurs bez limitu czasowego dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Kurs skierowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania informacji elektronicznej.


Ta przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest ona przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli "Jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie ?".

Koordynator sieci: Patryk KrzemińskiTa przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania języków obcych i jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia "Akademia nauczycieli języków obcych".

Koordynator sieci: Patryk Krzemiński