Dostępne kursy

Cel / cele:

Uczestnik:

  • Doskonali własne kompetencje współpracując z uczestnikami sieci, aktywnie dzieli się doświadczeniem.
  • Prezentuje postawę nauczyciela poszukującego nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych umożliwiających realizację celów edukacji

Treści:

  • Współpraca nauczycieli w zakresie podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w oparciu o wymianę doświadczeń.
  • Szczegółowa tematyka formy będzie wskazana przez uczestników sieci.

Opis kursu:

Kurs e-learningowy  Jak uczyć myślenia - nowoczesne nauczanie w szkole zawodowej przeznaczony jest dla nauczycieli kształcenia zawodowego chcących doskonalić swój warsztat pracy w zakresie innowacyjnych metod nauczania i sposobów motywowania uczniów do nauki.

Kurs skierowany jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania informacji elektronicznej.


Ta przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest ona przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli "Jak efektywnie uczyć wiedzy o społeczeństwie ?".

Koordynator sieci: Patryk KrzemińskiTa przestrzeń edukacyjna służy publikowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie nauczania języków obcych i jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez członków sieci współpracy i samokształcenia "Akademia nauczycieli języków obcych".

Koordynator sieci: Patryk Krzemiński